Nhân hóa là gì?

Để hiểu về ẩn dụ trước hết ta phải hiểu về nhân hóa. Nhân hóa là cách tả hay gọi con vật, cây cối, sự vật xung quanh bằng những từ ngữ vốn dùng để tả hoặc gọi người. Từ đó giúp các đối tượng như cây cối, con vật, sự vật làm chúng trở nên gần gũi  sống động hơn và có “hồn” hơn.

Nhân hóa là gì?

Nhân hóa là gì?

Khi làm văn, nhân hóa giúp cho câu văn hấp dẫn hơn, sinh động hơn và giúp cho con vật, cây cối, thiên nhiên trở nên gần gũi với con người hơn, giúp con người biết yêu quý thiên nhiên, động vật hơn. Đây cũng là một trong những biện pháp tu từ phổ biến và hay sử dụng nhất.

ĐƯỢC YÊU THÍCH